Filtry

Sekcja filtrów oferuje filtry od najmniejszych wykonów po filtry dla dużych winnic. 

Mali winiarze docenią filtry świecowe i filtry płytowe, które oferujemy do standardowych płyt filtracyjnych 200x200 mm i 400x400 mm. 

Dyskowe filtry do ziemi okrzemkowej są stosowane głównie do silniejszej lub średnio delikatnej filtracji. 

Za pomocą filtrów Crossflow możliwe jest przefiltrowanie nawet bardzo mętnej cieczy, co wpłynie na jej wysoką czystość. 

Jako osobną kategorię w e-sklepie mamy prasy filtracyjne, czyli specjalne filtry ciśnieniowe.