Odżywianie 

Odżywianie i ochrona drożdży to czynniki kluczowe udanej fermentacji. 

Obejmuje to bezpieczną kinetykę fermentacji, ale także optymalizację wytwarzania aromatu i ochronę przed defektami organoleptycznymi. 

Wysokiej jakości odżywianie drożdży zapewnia długotrwały aromat, większą złożoność wina lub optymalną ochronę przed utlenianiem.