Prasy 

Rosnące wymagania w zakresie jakości i delikatności tłoczenia wprowadzają szereg innowacyjnych technologii, zwłaszcza dla pras pneumatycznych (ŠKRLJ, WILLMES). 

Jednocześnie jednak zachowana jest tradycyjna metoda tłoczenia, na przykład za pomocą pras ręcznych, hydropras lub pras hydraulicznych.